POKEMON VENUSAUR EX XY BASE SET 1/146
[GPPSXY]
$5.99  $5.09
POKEMON VENUSAUR EX XY BASE SET 1/146
NM/M CONDITION VENUSAUR EX PULLED DIRECTLY FROM POKEMON XY BASE SET ¨BOXBREAK¨ AND INSERTED INTO SLEEVE.
Reviews